مقام صافی صفا

 در نجف اشرف مقامي وجود دارد كه كه در كنار بحر النجف واقع مي باشد و مردم آن را صافي صفا نام گذاشته اند. اين منطقه سابقاً به نام مسبل معروف بوده و بعد از آن به نام العماره شناخته شد.در صافي صفا آرامگاه يك مؤمن نيكوكاري ست از اهالي يمن كه پيكرش از راه هاي دور همان طور كه وصيت كرده بود آورده شد تادر اين زمين مبارك به خاك سپرده شود.

 

 آرامگاه صحابى ،أثيب اليماني و مقام حضرت آميرالمؤمنين (ع)

به گزارش سرويس انديشه پايگاه اطلاع رساني حج، مقام حضرت أميرالمؤمنين (ع) (كه در گذشته به "صافي صفا" معروف بود) و آرامگاه أثيب اليماني از آثار تاريخى شهر نجف به شمار مى رود.

در كنار مقام صافى صفا آرامگاه أثيب اليمانى قرار دارد كه به آن مقبره الصفا (يعنى مقبره سنگ) نيز گفته مى شود. اين مقام و آرامگاه در جهت غربى شهر نجف و رو به درياچه نجف واقع است و در سمت جنوبى آن مقام امام زين العابدين قرار دارد.

دليل تاريخى كه نشان مى دهد حضرت اميرالمؤمنين(ع) در اين مكان نماز مى خواندند به اين شرح است:

در اين مكان دو سنگ نبشته ى سفيد پيدا شده كه دو قصيده بر آن نقش بسته و در هر كدام از اين دو قصيده ذكر شده كه اين مكان مقام حضرت أميرالمؤمنين مى باشد. سنگ نبشته اول بالاى محراب قرار داشت و قصيده اى شامل دوازده بيت با حرف روى (هـاء) بر آن نقش بسته و در آن به اين مقام كه مقام حضرت أميرالمؤمنين است اشاره شده است. مطلع اين قصيده چنين است:

شاد مقام الطهر مولى أعلا مقامات الورى قدره

قصيده نقش بسته بر سنگ نبشته دوم از سنگ نبشته اول واضحتر است و بر ديوار چپ عمارت ( به طرف قبله) نزديكى محراب مسجد قرار دارد. اين سنگ نبشته تاريخ 1170 هجرى را نشان مى دهد و قصيده اى شامل ده بيت و با حرف روى (ميم) نقش بسته كه به مقام أميرالمؤمنين نيز اشاره دارد. مطلع اين قصيده به اين شرح است:

فناهيك صرحا يزدري كل منزل أناخ على العليا بأعظم كلكل

اين مكان امروزه از مساجد قديمى نجف به شمار مى رود. شيخ محمد حرزالدين مى گويد: اين مسجد جنب مقبره الصفا واقع است.

در روايات آمده كه حضرت أميرالمؤمنين(ع) در ايام خلافت خويش وقتى مى خواستند با خويش خلوت كنند به اين مكان مى آمدند.

روزى وقتى حضرت أميرالمؤمنين (ع) در اين مكان به راز و نياز مشغول بودند يك شترسوار كه جنازه اى به همراه داشت به نزد امام (ع) آمد. مرد شتر سوار به امام سلام كرد. امام پاسخ سلام را دادند و پرسيدند: از كجا آمده اى؟

آن مرد گفت: از يمن. امام (ع) پرسيد: اين جنازه كيست كه به همراه دارى؟ مرد پاسخ داد: اين جنازه پـدرم است كه براى دفن كردنش به اينجا آمده ام. امام (ع) پـرسيدند: چرا در سرزمين خود دفنش نكرديد؟ مرد گفت: خود پدرم وصيت كرد كه مرا در اين مكان دفن كنيد. پـدرم مى گفت در اين سرزمين مردى دفن خواهد شد كه مردمى را به اندازه قبيله ربيعه و مضر شفاعت خواهد كرد. امام فرمودند: آيا اين مرد را مى شناسى؟ مرد گفت: خير. امام (ع) فرمودند: به خدا قسم من همان مردى هستم كه تو مى گويى. سپس جنازه را به خاك سپردند.

بعدها أين مكان "صافى صفا" نام گرفت و در كنار آن مسجدى ساخته شد. احتمال مى رود حضرت أميرالمؤمنين (ع) در همين مكان عبـادت مــى كردند و بر جنازه يمانى نماز خواندند.

يكي از مكان هايي كه دانشجويان در نجف اشرف آن را زيارت مي كنند زيارت مرقد صافي صفا از ياران حضرت علي(ع) است.

دانشجويان با حضور در اين مكان مقدس، ضمن زيارت مرقد مطهر ايشان و اداي دو ركعت نماز در محراب عبادت امام علي (ع) از كلاس آموزشي كارشناسان فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري در خصوص فضائل امام علي (ع) بهره مند مي شوند.

پس از بازديد از اين مكان مقدس، دانشجويان زاير جهت زيارت مرقد علامه اميني صاحب كتاب الغدير رفته و از آنجا راهيبيت شريف امام خميني (ره) ميشوند و با زندگي در تبعيد معمار كبير انقلاب آشنا مي شوند.

بازاريان نجف درباره امام خميني(ره) ميگويند: آنقدر ايشان منظم بود كه با رفت و آمدشان در كوچه هاي نجف ازساعت مطلع ميشديم و محال بود ايشان يكدقيقه تعجيل يا تاخير درانجام برنامه هايشان داشته باشند.