پرسش های متداول
- قیمت های اعلام شده تا کی اعتبار دارند؟آیا تغییر می کنند؟
قیمت ها با توجه به مناسبات روز تغییر می کنند ولی در صورت انجام رزرو قیمت انتخاب شده تغییر نخواهد کرد.

می شود از پنل خود برای کسی رزور انجام داد؟
بله با درج مشخصات کامل امکان پذیر می باشد.

-
پس از انجام رزرو و مراجعه به هتل آیا باید هزینه ای مجدد پرداخت شود؟
خیر پس از رزرو و مراجعه به هتل به هیچ وجه مبلغی اضافه دریافت نمی گردد بجز اقامت نفر اضافه بر تخت های موجود که توسط هر هتل جداگانه محاسبه می گردد.

-
راهنمایی و پشتیبانی در طول سفر چگونه امکان پذیر است؟
بعد از انجام رزرو پیامکی حاوی اطلاعات پشتیبان شما در داخل و خارج برای شما ارسال می گردد همچنین می توانید از طریق تلفن های تماس دفتر فروش و همچنین از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید.

-
چه مدارکی برای اقامت در هتل رزرو شده لازم می باشد؟
گذرنامه

-استرداد هتل رزرو شده به چه صورت می باشد؟
استرداد رزرو طبق مقررات هر هتل انجام می پذیرد.