پشتیبانی
۰۲۱۶۶۵۷۸۱۶۸
پست الکترونیکی
info@hoteli.ir
پشتیبانی ضروری
0912-0292947
سامانه پیامکی
30001402
فاکس
021-66127201
کد پستی
1419913453
آدرس: خیابان آزادی، خیابان توحید، پلاک 37، طبقه دوم، واحد 2